Glasögon

Sorteras som:

Restavfall

Lämnas här:

I din restavfallsbehållare

Hos återförsäljare

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Skänk bort

Vissa glasögonbutiker har samarbeten med välgörenhetsorganisationer för att skänka bort gamla glasögon till behövande i andra länder. Läs mer på din optikers webbsida för att ta reda på hur dina glasögon kan komma till användning igen!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 november 2021

Hitta på sidan