Glasögon

Sorteras som:

Restavfall

Lämnas här:

I din restavfallsbehållare

Hos återförsäljare

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Läs mer om Restavfall

Skänk bort

Vissa glasögonbutiker har samarbeten med välgörenhetsorganisationer för att skänka bort gamla glasögon till behövande i andra länder. Läs mer på din optikers webbsida för att ta reda på hur dina glasögon kan komma till användning igen!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 november 2021

Hitta på sidan