E-cigg

Sorteras som:

Elavfall

Detta händer med avfallet sen

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen. De miljöfarliga ämnena tas bort och metalldelarna, exempelvis koppar, aluminium och järn smälts ner och återvinns.

Läs mer om elavfall på sopor.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om Elavfall

Observera: Överbliven nikotinvätska ska sorteras som farligt avfall.

Kan inte lämnas som elavfall eller grovavfall för hämtning vid fastighet.


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2024

Hitta på sidan