Elavfall

Elavfall är lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri.

Symbol elavfall

 

Elavfall från hushåll

Hushållen i Tyresö kan lämna sitt elavfall i sorteringshuset på kretsloppscentralen samt mindre elavfall på mobila miljöstationen. Du kan även beställa en elavfallshämtning. Fast installerad utrustning för värmning, kylning och ventilation hämtas dock inte som elavfall. Däremot kan du själv lämna dessa produkter på kretsloppscentralen, kontakta personalen för att bli anvisad avlämningsplats.

Läs mer på webbsidan för elavfall

Elavfall kan INTE lämnas som grovavfall vid fastighet utan ska lämnas på Kretsloppscentralen.

Elavfall från verksamheter

Elavfall klassas som farligt avfall, vilket omfattas av rapporteringskrav från Naturvårdsverket sedan november 2020. Verksamheter måste därför först registrera sitt elavfall för att få ett avlämnarintyg. Intyget skapas i förväg på El-kretsens webbsida och visas upp för personal på kretsloppscentralen för att få intyget registrerat.

Skapa ett avlämnarintyg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill göra det enkelt kan du anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt elavfall vid din verksamhet och transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Du som lämnar elavfall ofta kan ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker sedan automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta händer med avfallet sen

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen. De miljöfarliga ämnena tas bort och metalldelarna, exempelvis koppar, aluminium och järn smälts ner och återvinns.

Den största återvinningsgruppen inom elavfall är små och medelstora produkter som återfinns i hemmet, exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner och dammsugare. Många produkter i kategorin behandlas i automatiska processer, andra kräver särskild behandling. TV-apparater måste till exempel behandlas manuellt. Vissa produkter, som batterier och kondensatorer, innehåller farliga ämnen som PCB och måste demonteras. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk. Kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel guld och silver, som också återvinns och används som råvara i nya produkter. Tyg, trä och plast som inte kan återvinnas förbränns på särskilda anläggningar. Värmen används till fjärrvärme och elproduktion. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp.

Källa: Sopor.nu

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

Hitta på sidan