Elavfall

Elavfall är lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri.

Symbol elavfall

Detta händer med avfallet sen

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen. De miljöfarliga ämnena tas bort och metalldelarna, exempelvis koppar, aluminium och järn smälts ner och återvinns.

Elavfall från verksamheter

Elavfall klassas som farligt avfall, vilket omfattas av rapporteringskrav från Naturvårdsverket sedan november 2020. Verksamheter måste därför först registrera sitt elavfall för att få ett avlämnarintyg. Intyget skapas i förväg på El-kretsens webbsida och visas upp för personal på kretsloppscentralen för att få intyget registrerat.

Skapa ett avlämnarintyg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill göra det enkelt kan du anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt elavfall vid din verksamhet och transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Du som lämnar elavfall ofta kan ladda ner Elkretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker sedan automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall från hushåll

Hushållen i Tyresö kan lämna sitt elavfall i sorteringshuset på kretsloppscentralen samt mindre elavfall på mobila miljöstationen. Du kan även beställa en elavfallshämtning. Fast installerad utrustning för värmning, kylning och ventilation hämtas dock inte som elavfall. Däremot kan du själv lämna dessa produkter på kretsloppscentralen, kontakta personalen för att bli anvisad avlämningsplats.

Läs mer på webbsidan för elavfall

Detta händer sen med:

Batterier
Batterier som sitter i produkter plockas först ut manuellt för hand på en återvinningsanläggning. Sedan sorteras batterierna efter storlek och innehåll. I ett första steg filtreras knappcellsbatterier genom ett skakbord där de under en viss storlek sorteras ut i en egen fraktion. Därefter sker manuell sortering i olika fraktioner beroende på kemiskt innehåll. En del av dessa, till exempel kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet. Andra, till exempel Litium sorteras ut för materialåtervinning. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa bestående av zink och mangan. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan batterimassan antingen återvinns eller omhändertas som farligt avfall.

Källa: Elkretsen

Lysrör och glödlampor
I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver som innehåller kvicksilver. Det är viktigt att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att driva ut kvicksilvret ur lyspulvret. Lamporna krossas i ett slutet system och tvättas i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare, och fasas ut ur kretsloppet. Det renade glaset skickas sedan till glasåtervinning. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag. I samma process behandlas såväl glöd- lågenergi- och LED-lampor.

Källa: Sopor.nu

Diverse elektronik
Den största återvinningsgruppen inom elavfall är små och medelstora produkter som återfinns i hemmet, exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner och dammsugare. Många produkter i kategorin behandlas i automatiska processer, andra kräver särskild behandling. TV-apparater måste till exempel behandlas manuellt. Vissa produkter, som batterier och kondensatorer, innehåller farliga ämnen som PCB och måste demonteras. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk. Kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel guld och silver, som också återvinns och används som råvara i nya produkter. Tyg, trä och plast som inte kan återvinnas förbränns på särskilda anläggningar. Värmen används till fjärrvärme och elproduktion. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp.

Källa: Sopor.nu

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan