Stöd och stipendier

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett allsidigt utbud av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Tyresö. Därför är det möjligt att ansöka om ekonomiskt stöd för arrangemang och projekt.

Några av stöden kan sökas av föreningar och studieförbund, några av privatpersoner. Här kan du läsa mer om de olika stödformerna, vilka regler som finns och hur du gör din ansökan. Kultur- och fritidsnämnden stöder ideella föreningar verksamma i Tyresö genom bidrag och servicetjänster. I regler för föreningsstöd kan du läsa om vilka villkor som måste uppfyllas för att ta del av bidrag och andra subventioner.

Riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Stöd och stipendier inom kultur och fritid

 • Lokalt aktivitetsstöd (Lok)

  Syftet med bidraget är att stimulera barn- och ungdomsverksamheten. Sista ansökningsdagar för att söka lokalt aktivitetsstöd är 25 augusti och 25 februari.
 • Idépeng

  Är du mellan 15 och 25 år och har en bra idé som du vill förverkliga? Då kan du söka idépeng hos kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun.
 • Kulturbidrag - bidrag till enstaka kulturarrangemang

  Bidraget kan sökas av Tyresöföreningar och studieförbund som anordnar offentliga program med kulturellt innehåll riktade till allmänheten. Sista ansökningsdag är 15 april och 15 oktober. Beslut om ansökningarna tas i kultur- och fritidsnämnden.
 • Kultur- och idrottspriser

  Tyresö kommun arrangerar en kultur- och idrottsgala varje år. Då uppmärksammas och hyllas människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för Tyresö. Alla är välkomna att skicka in förslag till pristagare senast den 31 januari.
 • Kulturstipendier

  Tyresö kommuns kulturstipendier kan sökas varje år av kulturellt verksamma personer i kommunen. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
 • Projektbidrag

  Projektet ska vara tidsbegränsat och riktas till barn och ungdomar. Bidraget kan sökas löpande under året.
 • Fria och subventionerade lokaler

  Föreningar som uppfyller särskilda krav har möjlighet att använda kommunala lokaler utan kostnad eller till subventionerat pris. Ansökan om säsongsabonnemang ska insändas före 31 oktober eller 31 mars.
 • Lokalbidrag

  Lokalbidrag utgår till föreningar som använder lokaler avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Sista ansökningsdag är den 1 december.
 • Föreningar inom det sociala området

  Ideella föreningar inom socialtjänstens område kan söka ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden eller äldre- och omsorgsnämnden. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Upp

Hitta på sidan