Tema slöjd

Under det första halvåret 2024 genomförs ett så kallat slöjdresidens i Tyresö. Professionella slöjdare kommer att dyka upp på olika platser i kommunen med slöjdaktiviteter.

Vad är ett slöjdresidens?

Syftet är:

  • att ge slöjdare möjlighet att utöva och utveckla sin verksamhet
  • att pröva olika metoder och sätt att slöjda tillsammans med barn och unga
  • att väcka intresse för och förmedla kunskap om lokal historia
  • att låta slöjden ta plats i Tyresö kommun.

Målet är att ta fram ett koncept för en Skapande skola-aktivitet som vänder sig till årskurs 3 i Tyresös skolor.

Slöjdresidenset genomförs med stöd av Region Stockholm.

Vilka är slöjdarna?

Helene Gårdal

Helene Gårdal

Jag är slöjdare, hantverkare och slöjdpedagog i framförallt hårdslöjd, tillsammans med en utbildning i byggnadsvård. Jag behärskar framförallt "green wood-working", näverslöjd, korgmakeri, halmslöjd men även ull och lin. Residenset är en möjlighet att få utveckla mina erfarenheter, att fortsätta att slöjda tillsammans med unga och koppla hantverket till det lokala kulturarvet och skogens mångfald. Hållbarhetsperspektivet är viktigt.

Man som svarvar

Daniel Lundberg

De senaste åren har jag bedrivit publik slöjdverksamhet på olika vis: kurser i täljning, yxteknik, svegsvarvning, näverslöjd, rotslöjd, verktygssmide, verktygsvård, bonnsnickeri, kaseinfärg, sashiko, med mera och med mera. Jag har hållit förevisningar, företagsevent och diverse kortare tillställningar. Det senaste året har jag spenderat i Umeå som del av ett utvecklingsprojekt på Västerbottens museum, där vi anordnade kurser, workshops, förevisningar och öppna täljstunder.

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 februari 2024