Digitala plattformar

Kommunens digitala plattformar för förtroendevalda.

Via kommunens e-post kommuniceras all viktig information, tänk på att e-posten är offentlig och kan begäras ut av allmänheten. Spara därför det du behöver och håll inkorgen rensad.

Som förtroendevald i Tyresö kommun har du en e-postadress enligt modellen: fornamn.efternamn@tyreso.se

Meeting Plus används för att läsa sammanträdeshandlingar. En vecka innan sammanträdet publiceras handlingarna. Servicedesk IT hjälper dig med inloggning när du hämtar läsplattan. Första gången du loggar in bör du ändra ditt lösenord.
Vid användning av ny enhet (PC, iPhone eller iPad) eller vid ominstallation av app behöver du mejla applikationsID till w3d3@tyreso.se

Nyhet:
Meetings Plus har uppgraderats för att funka på iPhone (fungerar även på PC och iPad - inte android och Mac). Uppgraderingen möjliggör också utskrift. Obs. funkar ej på sekretess.

  • PC-appen: Det går att skriva ut från PC-appen via skrivarna i kommunhuset eller hemifrån, samt att dela anteckningar. Man skriver ut genom att dela dokument till sin e-post (när användaren väljer att dela ett dokument öppnas ett mejl per automatik upp med dokumentet bifogat).
  • iPhones och iPads: det går att skriva ut via Air-print (hemma) och via skrivarna i kommunhuset.

Zoom används som verktyg vid politiska sammanträden då alla inte befinner sig i rummet. Nämnder har krav att alla deltagare måste synas och höras i realtid oavsett antal anslutna.

I Tyresö kommun använder vi Heroma som löne- och personalsystem.

Inloggning till Heroma

Automatisk inloggad på jobbet. När du loggar in på datorn på din arbetsplats blir du automatiskt inloggad i Heroma. Det är en så kallad single sign-on inloggning.

Inloggning via Heroma-apparna. Loggar du in via Heroma-apparna så använder du användarnamn och lösenord för Heroma appar. Närmaste chef kan ändra ditt lösenord vid behov.

När du inte är på jobbet använder du BankID. Du kommer även åt Heroma när du inte är på jobbet via kommunens webbplats (tyreso.se). I sidfoten hittar du länken ”För anställda i Tyresö kommun”. Där hittar du en länk till Heroma vilket du kan logga in på med BankID.

Alla kallelser och protokoll för kommunens politiska organ publiceras på InsynSverige med undantag för sekretess. Här kan allmänheten följa vilka beslut som fattas i Tyresö.

Länk till Insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På intranätet hittar du all information som berör anställda i kommunen.

I sidfoten hittar du en länk För anställda i Tyresö kommun, där du kan logga in.

Med hjälp av Säkra meddelanden kan du som förtroendevalt i Tyresö kommun ta emot och svara på meddelanden med känslig information från kommunen på ett säkert och lagenligt sätt. För att göra detta behöver du en e-postadress och en e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID).

Meddelandet går att läsa från dator, läsplatta och på en mobil enhet. Du kan besvara meddelandet och du kan också spara ner det till din enhet om du vill. Efter 60 dagar tas meddelandet bort.

Om du är osäker på om det säkra meddelandet verkligen är skickat av Tyresö kommun kan du kontrollera det genom att kontakta din kontaktperson eller handläggare i kommunen.

På Tyresö kommuns officiella anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från kommunen och från våra kommunala förbund, kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd. Ett protokoll är anslaget i tre veckor efter justeringsdagen.

Protokoll på politiska sammanträden justeras i regel digitalt. Det enda som krävs är att de som ska signera har ett personnummer och ett mobilt Bank-ID.

Läs mer om digital signering.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 april 2024

Hitta på sidan