Invasiva växter

Invasiva växter är arter som är främmande och som konkurrerar ut inhemska arter. Detta orsakar ett problem för den biologiska mångfalden.

Symbol för invasiva arter

Observera: kan inte lämnas som grovavfall vid hämtning från fastighet.

Läs mer om invasiva växter här

Detta händer med avfallet sen

Invasiva växtdelar ska läggas i en säck som försluts väl för att minimera risken för att frön sprids. Påsen lägger du i separata kärl för invasiva växter på kretsloppscentralen. Växtdelarna skickas direkt till förbränning och risken för att de sprids i naturen minskar.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2023

Hitta på sidan