Invasiva växter

Invasiva växter är arter som är främmande och som konkurrerar ut inhemska arter. Detta orsakar ett problem för den biologiska mångfalden.

Symbol för invasiva arter

Detta händer med avfallet sen

Invasiva arter ska läggas i en säck som försluts väl för att minimera risken för att frön sprids. Påsen sorterar du som Brännbart/Energiåtervinning på kretsloppscentralen. På så sätt förbränns växterna och risken för att de sprids i naturen minskar.

Kommunen arbetar aktivt med att kartlägga invasiva växter.
Läs mer om invasiva växter här


 

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan