Fallfrukt

Frukt som fallit från fruktträd.

Symbol för fallfrukt

Detta händer med avfallet sen

Den insamlade fallfrukten rötas på Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning i Huddinge. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Så tar du han om din fallfrukt

Du kan antingen kompostera din fallfrukt, lägga mindre mängd i ditt trädgårdsavfallskärl eller i din matavfallspåse. För större mängd, besök kretsloppscentralen.

Abonnera på ett trädgårdskärl

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan