Fallfrukt

Sorteras som:

Fallfrukt

Lämnas här:

Kretsloppscentralen plats 21

Detta händer med avfallet sen

Den insamlade fallfrukten rötas på en biogasanläggning. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Läs mer om Fallfrukt

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Hitta på sidan