Spegel

Detta händer med avfallet sen

Det skrymmande restavfallet eftersorteras med plockmaskiner på sorteringsanläggning. Den brännbara delen (exempelvis möbler) krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Skrymmande restavfall - Stoppade möbler

Lämna inte speglar eller glasskivor i miljörummet

Observera att speglar och glasskivor inte får slängas i grovavfallskärlet om din förening har ett sådant i miljörummet. Detta är för att undvika att den som hanterar avfallet får skärskador när avfallet komprimeras och krossas i avfallsfordonet. Mindre mängd spegelglas kan slängas i den vanliga restavfallspåsen om det är väl inslaget i papper. Större mängd lämnas på kretsloppscentralen.

Lämna till second hand

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som du gör en insats för miljön.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan