Handfat

Sorteras som:

Fyllnadsmassor

Detta händer med avfallet sen

Transporteras till Koviks återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponin.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Fyllnadsmassor

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 maj 2021

Hitta på sidan