Porslinstallrik

Sorteras som:

Fyllnadsmassor

Detta händer med avfallet sen

Transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponin.

Läs mer om Fyllnadsmassor

Slå in i papper

Mindre mängd porslin kan läggas i restavfallspåsen. Tänk på att slå in trasiga porslinstallrikar i papper innan du slänger de i restavfallspåsen, för att undvika att den som ska hantera avfallet skadar sig.

Lämna till second hand

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som du gör en insats för miljön.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

Hitta på sidan