Marschaller

Sorteras som:

Metall

Detta händer med avfallet sen

Metallföremål kan bestå av flera olika metalltyper. Föremålen plockas isär för hand, klipps sönder eller mals sönder i en kvarn. Skrotet sorteras sedan efter metalltyp med hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst, och används som råvara vid framställning av nya metallprodukter.

Läs mer om Metall

Kom ihåg: Innan du lägger dem i behållaren för metall, ska du ta bort den lilla vekeshållaren i stål i värmeljuset från aluminiumkoppen. Annars sorteras koppen automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 maj 2023

Hitta på sidan