Ackumulatortank

Sorteras som:

Metall

Detta händer med avfallet sen

Metallföremål kan bestå av flera olika metalltyper. Föremålen plockas isär för hand, klipps sönder eller mals sönder i en kvarn. Skrotet sorteras sedan efter metalltyp med hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst, och används som råvara vid framställning av nya metallprodukter.

Läs mer om Metall

Ackumulatortank får endast lämnas som metallavfall till kretsloppscentralen om den är rengjord. Smutsiga och skrymmande tankar, kontakta valfri skrothandlare.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023

Hitta på sidan