Markbäddsmaterial

Sorteras som:

Fyllnadsmassor

Detta händer med avfallet sen

Transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponin.

Läs mer om Fyllnadsmassor

Tas ej emot

Markbäddsmaterial tas inte emot från verksamheter på kretsloppscentralen. Kontakta valfri godkänd avfallsentreprenör, till exempel: Högbytorp Ragnsells i Bro som tar emot från företag och privatpersoner mot kostnad.

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 december 2023

Hitta på sidan