Lastpall

Sorteras som:

Lastpallar

Detta händer med avfallet sen

Lastpallar skickas till reparation- och handelsföretag för begagnade lastpallar som vid behov reparerar dem innan de säljs för att kunna användas på nytt.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Lastpallar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan