Lastpallar

Lastpallar och pallkragar i trä.

Symbol för lastpallar

Detta händer med avfallet sen

Lastpallar skickas till Norrlandspall AB, som vid behov reparerar dem innan de säljs för att kunna användas på nytt.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan