Vattenmätare och mätarställning

Om du är eller ska koppla dig till det kommunala vattnet måste du ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du har förbrukat och den avgör vad din vattenavgift blir.

Vattenmätare

Läs av vattenmätaren

Du som är fastighetsägare läser själv av din vattenmätare (minst) en gång per år och lämnar mätarställningen till kommunen via e-tjänster. Du får en påminnelse när det är dags.
Uppgifterna ligger till grund för din vattenfaktura. Fakturan räknas om så att den anpassas till din beräknade årsförbrukning, utifrån den senast angivna mätarställningen. Glömmer du avläsningen kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering.

Mätarnumret finns instansat på metallringen kring mätarfönstret, numret på din vattenmätare ska stämma överens med numret som finns på din faktura. Kan du inte läsa av din mätare kontakta kommunen.

Underhåll av vattenmätare

Motionera (vrid på) ventilerna vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar för att vattenmätaren kontrolleras och byts ut med jämna intervall. En "liten" mätare behöver bytas var tionde år och en större var femte år. En vanlig villa har i stort sett alltid en liten mätare.

Uppsättning av vattenmätare

Behöver du installera en ny vattenmätare beställer du uppsättning av mätaren från kommunen. Du som fastighetsägare ansvarar för att förbereda mätarplats enligt kommunens instruktion. Anläggning med mätarkonsol ska finnas och avstägningsventilerna behöver vara i gott skick. Observera att vattenmätarkonsolen ska klara av en installation av en vattenmätare med 220 mm bygglängd samt att ventiler ska finnas på bägge sidor av konsolen.

Var ute i god tid (ett par veckor behövs) när du beställer mätaruppsättning,

Montering av vattenmätaren utförs av kommunen. Du som fastighetsägare ansvarar för att förbereda mätarplats enligt kommunens instruktion.

Mätarens placering

Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel.

Mätarkonsol

Vattenmätarkonsol ska finnas monterad. Den gör att installationen blir stabilare, vilket minskar påverkan på rören vid ett mätarbyte. Saknar du mätarkonsol, ber vi dig att montera en sådan. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att en VVS-firma kontaktas för att utföra installationen.
Observera att konsolen ska klara av en installation av en vattenmätare med 220 mm bygglängd samt att ventiler ska finnas på båda sidor om konsolen.

Ventiler

Kontrollera att ventilerna är godkända och håller tätt.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 juli 2024