Vattenmätare och mätarställning

Vattenavgiften bestäms med hjälp av vattenmätaren. Förbrukningen fastställs genom mätning om inte kommunen bestämmer annat. Tänk på att det är lagbrott att koppla in det kommunala vattnet utan att ha en vattenmätare.

Vattenmätare

Läs av vattenmätaren

Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren minst en gång per år och lämnar mätarställningen via e-tjänster.
Uppgifterna ligger till grund för debiteringen av din vattenfaktura. Kommunens system räknar om din beräknade årsförbrukning. Debiteringen på fakturan ändras efter den nya förbrukningen, efter den senast angivna mätarställningen.

Glömmer du avläsningen kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering. Kan du inte läsa av din mätare kontakta kommunen.

Mätarnumret finns instansat på metallringen kring mätarfönstret, numret på din vattenmätare ska stämma överens med numret som finns på din faktura.
Lämna mätarställninglänk till annan webbplats

Byte av vattenmätare

Var 10:e år för "små" mätare och var 5:e år för större mätare. En vanlig villa har i stort sätt alltid en liten mätare.

Placering av vattenmätaren

Kommunen äger själva mätaren men det är du som fastighetsägare som ser till att anläggning med mätarkonsol och avstängningsventiler är i gott skick. Behöver du beställa uppsättning av vattenmätare kontakta kommunen på 08-578 29100, be att få prata med Peter Ålander eller Björn Järbrink. Var ute i god tid när du beställer mätaruppsättning.
Observera att vattenmätarkonsolen ska klara av en installation av en vattenmätare med 220 mm bygglängd.
Beställ mätaruppsättninglänk till annan webbplats

Kom ihåg att motionera (vrida på) ventilerna vid vattenmätaren minst två gånger om året för att upprätthålla funktionen.

Du som fastighetsägare ansvarar för att förbereda mätarplats enligt kommunens instruktion.

Mätarensplacering och montering

Montering av vattenmätaren utförs av kommunen, som även ser till att mätaren byts och kontrolleras med visst intervall.

Mätaren ska placeras inomhus på ett frostfritt ställe helst med golvbrunn (under vintern förekommer att vattenmätare fryser sönder med vattenläckage som följd). Vattenmätaren ska vara lätt åtkomlig för avläsning och skötsel.

Mätarkonsol

Vattenmätarkonsol ska finnas monterad, en mätarkonsol gör att installationen blir stabilare, vilket minskar påverkan på rören vid ett mätarbyte. Saknar du mätarkonsol, ber vi dig att montera en sådan. Det är tillåtet att montera en konsol på egen hand, annars rekommenderar vi att en VVS-firma kontaktas för att utföra installationen.
Observera att konsolen ska klara av en installation av en vattenmätare med 220 mm bygglängd.

Ventiler

Kontrollera att ventilerna är godkända och håller tätt. Ventiler av modell LK580 är inte längre godkänd, då det har visat sig att den har vissa brister i sin konstruktion. Om du har en sådan ventil monterad, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för att byta ut den.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 september 2020