Enskilt avlopp

För att få inrätta enskilt avlopp krävs tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Du som har enskilt avlopp har eget ansvar att se till att din anläggning fungerar.

För dig som vill anlägga eller ändra enskilt avlopp

Tillstånd

Om du vill anlägga enskilt avlopp på din fastighet så ska du göra en ansökan för detta hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH). De kan ge tillstånd för enskilt avlopp om det går att lösa avloppsfrågan på tomten, och på ett sätt som är miljömässigt bra med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området. Om du vill ändra en avloppsanläggning på ett sådant sätt att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt ska även det anmälas till SMOFH.

Läs mer och ansök om enskilt avlopp hos SMOFH Länk till annan webbplats.

VA-rådgivning för enskilt vatten och avlopp

Om du planerar för och har frågor om enskilt avlopp kan du ta hjälp av VA-rådgivning. Det är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

VA-rådgivning (på Haninge kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

För dig som har enskilt avlopp

Vattenprov

Du som har enskilt avlopp och vill ta reda på vattnets kvalitet, kan beställa en vattenanalys från Eurofins. Provtagning och kostnad för vattenanalysen står du som fastighetsägare för.

Så gör du för att lämna vattenprov 

Slamtömning

Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, det är inte tillåtet att anlita någon annan för tömningen. Kommunens Servicecenter kan ge dig mer information om slamtömning.

Läs om slamtömning

Från enskilt avlopp till kommunalt VA

Har du slamanläggning i form av tank/slamavskiljare idag men bor i ett område som ska anslutas till kommunalt VA? Då ska den slamanläggning tas ur bruk i samband med anslutningen till det kommunalt VA-nätet. Om du behöver bli av med en slamtank måste tanken vara rengjord och itusågad innan den får lämnas på kretsloppscentralen.

Läs om anslutning till kommunalt VA

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2024