Enskilt avlopp

Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

Tillstånd

Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området. Om du vill ändra en avloppsanläggning på ett sådant sätt att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt ska även det anmälas till förbundet.
Läs om enskilt avlopp och anmälanlänk till annan webbplats

Tillsyn av enskilda avlopp under 2018

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under 2018 att inspektera cirka 60 enskilda avlopp i Tyresö kommun. Det gäller enskilda avlopp i områden som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp inom de närmaste 20-30 åren. Syftet är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Under 2018 kommer enskilda avlopp runt Breviksmaren på Brevikshalvön att inspekteras. Inspektionerna i kommunen kommer att pågå 2016-2021och totalt kommer cirka 650 enskilda avlopp att få tillsyn. De fastighetsägare som är berörda av årets tillsyn får brev under våren.

Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsidalänk till annan webbplats

VA-rådgivning för enskilt vatten- och avlopp

VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.
Läs om rådgivningenlänk till annan webbplats

Slamtömning

Slamavskiljare och wc-tankar ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, det är inte tillåtet att anlita någon annan för tömningen. Kommunens Servicecenter kan ge dig närmare information om slamtömning.
Läs om slam

Vad kan du själv göra för miljön?

Du kan själv göra en insats för att minska belastningen på vår miljö genom att dosera tvätt- och diskmedel sparsamt samt använda miljömärkta produkter. Naturligtvis lämnar du läkemedel på närmaste apotek och miljöfarliga kemikalierester till miljöstationen på Kretsloppscentralen i Petterboda.

Vattenprov

Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten och vill ta reda på vattnets kvalitet, beställer vattenanalys från Alcontrol. Provtagning och kostnad för vattenanalysen står du som fastighetsägare för.
Så här går du tillväga för att lämna vattenprov 

Från enskilt avlopp till kommunalt VA

För dig som har slamanläggning i form av tank/slamavskiljare ska denna tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA.
För att göra dig av med slamtank behöver du ett skrotningsintyg. Tanken ska vara rengjord och itusågad för att slängas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Upp