Enskilt avlopp

Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund krävs för att inrätta enskilda avloppsanläggningar. Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området.

Tillsyn av enskilda avlopp

Fram till 2021 pågår tillsyn av enskilda avlopp på Yttre Brevik. Målet är att minska risken att smittämnen når badvikar och brunnar och att näringsämnen bidrar till övergödning av vattendrag.

Läs om tillsynen

Inställda Öppet hus-kvällar på grund av covid-19

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMHOF, har ställt in alla planerade öppet hus-kvällar i Haninge med anledning av covid-19. Har du frågor kring årets tillsyn av enskilda avlopp kan du ringa till din handläggare, SMOHFs servicetelefon 08-606 73 00 eller skicka e-post till miljokontoret@smohf.se.

Läs mer på SMOHFs webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd

Tillstånd kan beviljas om det går att lösa avloppsfrågan på ett miljömässigt bra sätt på tomten med hänsyn till vatten- och avloppssituationen i hela området. Om du vill ändra en avloppsanläggning på ett sådant sätt att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt ska även det anmälas till förbundet.

Läs om enskilt avlopp och anmälan Länk till annan webbplats.

VA-rådgivning för enskilt vatten- och avlopp

VA-rådgivning är en tjänst för dig som har eller planerar för eget enskilt avlopp och vatten i Haninge, Tyresö eller Nynäshamn kommun.

Läs om rådgivningen Länk till annan webbplats.

Slamtömning

Slamavskiljare och wc-tankar ska tömmas regelbundet av kommunens entreprenör, det är inte tillåtet att anlita någon annan för tömningen. Kommunens Servicecenter kan ge dig mer information om slamtömning.

Läs om slam

Vad kan du göra för miljön?

Du kan själv göra en insats för att minska belastningen på vår miljö genom att dosera tvätt- och diskmedel sparsamt samt använda miljömärkta produkter. Naturligtvis lämnar du läkemedel på närmaste apotek och miljöfarliga kemikalierester till miljöstationen på kretsloppscentralen i Petterboda.

Vattenprov

Fastighetsägare som inte har kommunalt vatten och vill ta reda på vattnets kvalitet, beställer vattenanalys från Alcontrol. Provtagning och kostnad för vattenanalysen står du som fastighetsägare för.

Så gör du för att lämna vattenprov 

Från enskilt avlopp till kommunalt VA

För dig som har slamanläggning i form av tank/slamavskiljare ska denna tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA.
För att göra dig av med en slamtank behöver tanken vara rengjord och itusågad för att få lämnas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 maj 2021