Vattenläckage

Om du upptäcker en vattenläcka i din fastighet eller någonstans i kommunen ska du anmäla detta så att vi kan komma och felsöka och åtgärda. Då behöver vi också stänga av vattnet tillfälligt.

Felanmälan

Om du misstänker en läcka i din fastighet eller på kommunens mark ska du felanmäla detta. En vattenläcka kan visa sig på flera sätt, till exempel genom tryckförändringar eller att vattnet är missfärgat. Eller så kan man se att vatten läcker upp ur marken eller att det bubblar i diket.

För felanmälan, ring:
08-578 291 00 under kontorstid
08-721 23 16 övrig tid

Du kan få meddelande via SMS vid vattenavstängning

Varför uppstår läckor?

Läckor uppstår ofta då marken påverkas av temperaturväxlingar och vissa känsliga ledningsmaterial, som gjutjärnsledningar, knäcks. Även galvledningar går sönder av åldersskäl. Tyresö kommun jobbar successivt med att renovera och byta ut dessa ledningar i det kommunala VA-nätet.

Har du vattenläckage hemma?

Misstänker du vattenläckage på din fastighet, stäng av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Om visarna rör sig har du vattenläckage någonstans. Börja då med att kontrollera kranar, toaletter med mera, så det inte står och rinner.

Det är också bra att du läser av din vattenmätare regelbundet. Då kan du hålla reda på förändringar i din vattenförbrukning och på så sätt bli uppmärksam på en eventuell vattenläcka.

Som fastighetsägare har du ansvar för ledningarna från anslutningspunkten vid tomtgräns och på din fastighet till vattenmätaren. Det är enbart vattenmätaren som kommunen ansvarar för. Men, du behöver fortfarande ringa och anmäla en misstänkt läcka, så att vi på kommunen kan felsöka.

Så här mycket kostar ett litet vattenläckage under ett år:

  • En droppande kran kostar cirka 500 kronor.
  • En stril motsvarande en sytråd (0,3 millimeter) kostar cirka 1200 kronor.
  • En tunn stråle motsvarande en synål (0,9 millimeter) kostar cirka 10 000 kronor.
  • En toalett som står och rinner kostar cirka 17 000 kronor

Lämna mätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Missfärgat vatten vid anläggningsarbete eller vid vattenläcka

Vid reparation eller arbete med VA-nätet kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten i ledningen ändrats. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Vattnet är inte farligt att dricka.

Fortsätter vattnet att vara missfärgat under en längre period, ta kontakt med kommunen eller din hyresvärd. Missfärgat vatten kan även betyda att det är en pågående vattenläcka inom närområdet.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024