Avlopp

Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm, innan det släpps ut i Saltsjön vid Stockholms ström.

Vårt avloppsvatten

Tyresös avloppsvatten renas i Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm. Det drivs av Stockholm Vatten och Avfall. Tyresö kommun genomför kontinuerlig kontroll av anläggningarna i kommunen och ser till att skötsel och förnyelse sker efter behov. Vi har jourberedskap för att snabbt kunna åtgärda fel.

Stopp i avloppet

Vid stopp i avloppet ska du kontakta kommunen, till och med innan du ringer en rörfirma.

Telefon kontorstid: 08-578 291 00
Övrig tid: 08-798 44 44

Här är några exempel på saker som fastnar och täpper till i avloppssystem och reningsverk:

  • Bindor, tamponger, kondomer, strumpbyxor, tops och rakblad fastnar i avloppet.
  • våtservetter trasslar ihop sig till stora härvor och orsakar stora problem i avloppet.
  • kattsand – ska slängas i restavfallet.
  • Oljor och fett täpper till avloppsledningarna, torka ur stekpannan med ett papper och släng i mat- eller restavfallet. Frityroljor och matolja ska lämnas in till kretsloppscentralen eller till Mobila miljöstationen. Läs mer om fettavfall

Toaletten är ingen papperskorg

Allt man får slänga i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat ska till papperskorgen. Många använder fortfarande toaletten som en jättestor soptunna. Så tänk på vad du spolar ner i avloppet. Mediciner och kemikalier är svåra för reningsverken att få bort och kan göra stor skada om de kommer ut i naturen. Kemikalier lämnar du till kretsloppscentralen eller Mobila miljöstationen och gamla mediciner ska återlämnas till ett apotek.

Rengöring av toaletten

Toaletten rengörs bäst med diskmedel eller såpa. Desinficera toaletten genom att hälla två matskedar vinsyra eller hushållsättika i toalettstolen. Låt stå en stund, borsta rent och spola.

Dina kemikalier påverkar livet i sjöar och hav

Om alla hjälps åt genom välja miljömärkta produkter, dosera rätt och lämna kemikalierester till miljöstationen så bidrar vi till en bättre miljö i sjöar och hav.

Dina hygienartiklar, dina kläder och dina möbler kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Lär dig att välja bort varor och produkter som innehåller miljögifter.

Alla kan göra något för att förbättra miljön, här är några enkla tips:

  • Köp miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel.
  • Dosera för mjukt vatten.
  • Dammsug innan du våttorkar.
  • Kemikalier till miljöstationen och överbliven medicin till ett apotek.
  • Undvik produkter som är antibakteriellt behandlade.
  • Tvätta bilen miljövänligt.

Tömning av privat pool och utomhus-spa

Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt så att det inte orsakar skador för människors hälsa eller miljön. Alla olika typer av bassängbad behöver skötsel och rengöring. Vattnet måste renas och bytas ut ibland. Du som äger ett bassängbad behöver kunskap om hur man hanterar badvattnet.

Anvisningar från Stockholm vatten , 46.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisningar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund , 226 kB, öppnas i nytt fönster.

Särkilda avloppslösningar

Tyresö kommun har utrett möjligheterna att tillåta köksavfallskvarnar (KAK) i kommunen. Genom beslut i kommunstyrelsen den 30 november 2010 har möjligheten till installation av KAK införts för vissa delområden i kommunens centrala delar.

Installation av köksavfallskvarn

Tyresö kommun har inskrivet i ABVA (allmänna bestämmelser för användandet av VA-nätet) att spillvatten från KAK inte får ske till avloppsnätet utan huvudmannens (VA-enheten) skriftliga medgivande. För att få installera en köksavfallskvarn måste en avskiljare installeras innan anslutning mot spillvattennätetet kan godkännas. Alternativt kan man ha en separat tank för matavfallet.
Ansökningsblankett , 112 kB, öppnas i nytt fönster.

Flerbostadshus

För installation av KAK i lägenheter i flerbostadshus, oavsett boendeform (hyres- eller bostadsrätt). krävs ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren som biläggs ansökan.

Matavfallsinsamling

Samtliga hushåll och verksamheter har idag möjlighet att ansluta sig till systemet. Du kan läsa mer om insamlingen och hur du gör för att ansluta dig under relaterad information matavfallsinsamling. Ditt matavfall som samlas in används som råvara till biogasproduktion och biogödsel. Detta sätt är effektivare och mer miljöriktigt än att ansluta en avfallskvarn till VA-systemet.
Anslut dig till matavfallsinsamlingen

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 december 2023