Kranvatten

Här kan du läsa om var vattnet i Tyresö kommer ifrån, om vattnets kvalitet och hur du beställer vattenavstängning.

Tyresös kranvatten kommer från Mälaren

Dricksvattnet i Tyresö kommer från Mälaren och distribueras av Stockholm Vatten. Vattnet renas i tre steg vid vattenreningsverket i Norsborg innan det pumpas ut till hushållen i Stockholmsområdet.

I det du betalar för dricksvattnet ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Mjukt och lätt basiskt vatten i Tyresö

I Sverige mäter vi ofta vattnets hårdhet i "tyska grader" dH (deutscher Härte). Halterna av kalcium och magnesium påverkar hårdheten. I Tyresö ligger vattnet på 4–5 dH och klassas som mjukt. Eftersom vattnet är mjukt behöver du ingen tillsats för vattenavhårdning i disk- eller tvättmaskinen.

Vattnet i Tyresö har pH 8 och är lätt basiskt för att skydda rören mot rostangrepp.

Vattnet har god kvalitet

Vattnet i Stockholmområdet har högsta betyg enligt Livsmedelsverkets krav och kontrolleras dagligen. Läs mer om vattenkvaliteten och hur vattnet renas på Stockholm Vatten och avlopps webbplats.

Stockholm Vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Missfärgat vatten vid anläggningsarbete eller vid vattenläcka

Vid reparation eller arbete med VA-nätet kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar av rost och kalk kan lossna när vattenhastigheten i ledningen ändrats.

Spola rejält i minst 15 minuter för att få bort missfärgningen. Vattnet är inte farligt att dricka. Fortsätter vattnet att vara missfärgat under en längre period, ta kontakt med kommunen eller din hyresvärd. Missfärgat vatten kan även betyda att det är en pågående vattenläcka inom närområdet.

Äldre anläggningar

Missfärgning av vattnet uppkommer även i äldre ledningar av järn som inte har ett jämnt vattenflöde, vilket är normalt. Gamla varmvattenberedare kan också bidra till missfärgningen.

Grönt vatten

Kommer det grönt vatten i kranen så är det troligen en fjärrvärmeläcka i fastigheten. Felet kan även vara en sprucken värmeväxlare. Fel anmäls till fastighetsägaren.

Det gröna är ett ofarligt färgämne (i varmvattnet) som Vattenfall använder för att spåra läckor. Kallvattnet påverkas inte.

Beställa vattenavstängning

Behöver du som fastighetsägare eller VVS-firma stänga av vattnet till en fastighet ansluten till det kommunala nätet, använd e-tjänsten nedan. Observera att du behöver beställa avstängning två veckor i förväg.

Till e-tjänst för vattenavstängning Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2024