Vattenkiosk

En vattenkiosk är en tankstation för de som är i behov av att hämta stora mängder vatten. I Tyresö finns fyra vattenkiosker. För att tanka i dem behöver du teckna ett abonnemang.

Vattenkiosken utanför Radiovägen 31

Vattenkioskerna i Tyresö kommun

I Tyresö kommun finns vattenkiosker på följande ställen:

  • Utanför Radiovägen 31
  • På Finborgsvägen vid Brevik skola
  • I korsningen av Energivägen / Strömfallsvägen
  • Thulevägen 18 (vändplan)

Teckna abonnemang för att tanka

För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang. Du får då en nyckel till vattenkiosken. Varje tankning registreras på abonnemanget och du eller ditt företag faktureras i efterhand. Nycken till vattenkiosken kostar 500:- (exkl moms) enligt 2024 års VA-taxa. Du behöver en slang med klokoppling för att kunna tanka.

Hämta mindre mängd vatten utan abonnemang

Du kan göra mindre uttag av vatten utan ett abonnemang och nyckel genom att använda tappen och tryckknappen vid dricksvattenskylten.

Så tankar du

  1. Använd nyckeln för att öppna luckan
  2. Tryck på STARTKNAPPEN för att starta tappning
  3. Tryck på STOPPKNAPPEN för att avsluta tappning
  4. Vänta med att ta ut nyckeln tills det står TAG UT NYCKEL i displayen
  5. Stäng luckan när det står STÄNG GATE i displayen och signalen låter

Observera att nyckeln måste sitta kvar under hela tappningen. Om inte tappningen avslutas med stoppknappen eller om nyckeln tas ut innan besked om detta i displayen kan nyckel förstöras. Du behöver egen slang!

Frågor och svar om vattenkioskerna

Exempelvis privatpersoner som saknar kommunalt vatten, byggföretag, asfaltsläggare, spolbilsföretag och kommunal verksamhet.

Avgift per kubikmeter uttaget vatten finns att läsa i kommunens VA-taxa. Nycken till vattenkiosken kostar 500:- (exkl moms) enligt 2024 års VA-taxa.

Kommunens VA-taxa , 550.1 kB.

Utöver en nyckel till vattenkiosken (som du får när du tecknar ett abonnemang) behöver du en slang med klokoppling. Klokoppling finns att köpa på byggvaruhus. Några som kan tänkas sälja dessa är till exempel Swedol, Presto eller Dafo. När du köper en klokoppling väljer du dimension efter storlek på din slang.

Klokoppling

Klokoppling

Nyckel får du efter att du har tecknat ett abonnemang.

En display innanför luckan visar upp kubikmeter upptappat vatten, luckan låses upp med nyckel registrerad på användaren.

Som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten har vi valt att istället etablera vattenkiosker i kommunen. Vi låser våra brandposter ute i kommunen efter hand som fler vattenkiosker öppnas.

Det är bara Tyresö kommun och räddningstjänsten som får använda brandposterna. Det är förbjudet för någon annan att använda brandposter eller spolposter. Vid händelse av att någon tar vatten kommer Tyresö kommun att göra en polisanmälan.

Anledningen att vi inte kan kalla det dricksvatten är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning.

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 april 2024