Kommunen har öppnat fyra vattenkiosker med tekniskt vatten

En vattenkiosk är en tankstation för de som är i behov av att hämta stora mängder vatten, där man till en kostnad kan fylla sin tank snabbt och smidigt.

De fyra vattenkioskerna i Tyresö kommun finns:

  • utanför Radiovägen 31,
  • på Finborgsvägen vid Brevik skola,
  • i korsningen av Energivägen / Strömfallsvägen,
  • Thulevägen 18 (vändplan).

Vi låser brandposter för att skydda dricksvattnet

Som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten öppnar kommunen sina första vattenkiosker. Våra brandposter ute i kommunen låses efter hand när fler vattenkiosker öppnas. Brandposten på Radiovägen var först ut med att låsas.

Frågor och svar

Varför kallas vattnet i vattenkiosken för tekniskt vatten?
Anledningen att vi inte kan kalla det dricksvatten är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning.

Vem har nytta av en vattenkiosk?
Exempelvis privatpersoner som saknar kommunalt vatten, byggföretag, asfaltsläggare, spolbilsföretag och kommunal verksamhet.

Vad kostar det?
Avgift per kubikmeter uttaget vatten (vatten/spillvatten) är 21,74 kr exkl moms (27,17 kr inkl moms) och gäller från 2021-01-01.

Hur får jag en nyckel?
Nyckel får du efter att du har tecknat ett abonnemang.

Vad händer om jag tar vatten från en låst brandpost ändå?
Det är bara Tyresö kommun och räddningstjänsten som får använda brandposterna. Det är förbjudet för någon annan att använda brandposter eller spolposter. Vid händelse av att någon tar vatten kommer Tyresö kommun att göra en polisanmälan.

Var ser jag hur mycket jag har tankat?
En display innanför luckan visar upp kubikmeter upptappat vatten, luckan låses upp med nyckel registrerad på användaren.

Vilken utrustning behöver jag?
Du behöver en slang med klokoppling. Klokoppling finns att köpa på byggvaruhus. Några som kan tänkas sälja dessa är till exempel Swedol, Presto eller Dafo. Se bild på klokoppling nedan.

Klokoppling

Klokoppling

Teckna abonnemang

I kommunens vattenkiosker kan du tanka vatten snabbt och smidigt. För att tanka från vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang. Du får en nyckel till vattenkiosken, varje tankning registreras på abonnemanget och företaget/privatpersonen faktureras i efterhand.

Du kan göra mindre uttag av vatten utan ett abonnemang och nyckel genom att använda tappen och tryckknappen vid dricksvattenskylten.

Teckna abonnemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så tankar du

  1. Använd nyckeln för att öppna luckan
  2. Tryck på STARTKNAPPEN för att starta tappning
  3. Tryck på STOPPKNAPPEN för att avsluta tappning
  4. Vänta med att ta ut nyckeln tills det står TAG UT NYCKEL i displayen
  5. Stäng luckan när det står STÄNG GATE i displayen och signalen låter

Observera att nyckeln måste sitta kvar under hela tappningen. Om inte tappningen avslutas med stoppknappen eller om nyckeln tas ut innan besked om detta i displayen kan nyckel förstöras. Du behöver egen slang!

Vattenkiosken utanför Radiovägen 31

Sidan publicerad av: vatten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021