14 mars 2024

Gatubelysning släckt i Tyresö Strand

Uppdatering 4 april. Gatubelysningen är nedsläckt i stora delar av Tyresö Strand. Belysningen är till viss del återställd men arbetet med att åtgärda felet pågår fortfarande.

Det är Vattenfall som släckt ner då man upptäckt kabelfel som behöver åtgärdas. Arbete pågår och belysningen ska enligt Vattenfall tändas upp etappvis.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 8 april 2024