15 januari 2024

Byte av ventiler på Rågvägen

Vi påbörjar arbetet med byte av ventiler på Rågvägen, beräknad start är 2024-01-22 och arbetet kommer att pågå under våren 2024.

Korta avstängningar av vattnet kan förekomma som orsakar störningar i vattendistributionen. Information skickas då ut till berörda fastighetsägare och information läggs ut på hemsidan. Berörda fastighetsägare har fått information om tillfällig parkering och liknande.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 29 januari 2024