22 september 2023

Vi bygger gång- och cykelväg på Fornuddsvägen

Längs med Fornuddsvägen, mellan Bränneribacken och Parkvägen, bygger vi en ny gång-och cykelväg som blir ungefär 250 meter. Ett körfält är öppet under hela byggtiden. Arbetet pågår till våren 2024.

Byggaktör är Tyresö kommun som anlitat entreprenör SorexEntreprenad AB.

Buller och byggtrafik i området

Under byggtiden kan du som bor i närheten eller rör dig i området märka av buller och
markvibrationer när vi schaktar jordmassor och lägger den nya vägen.

Vi har en grävmaskin på plats och lastbilar som kör till och från arbetsområdet med schakt- och fyllnadsmassor.


Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 13 december 2023