Bygga nytt och bygga till

Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en bygglovsbefriad attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar. Vad vill du göra?

Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För fritidshus med högst två bostäder finns undantag.

Det är byggherren som ansvarar för att reglerna i uppfylls. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp.

Flera kommuner i samarbete har tagit fram en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart för alla, även för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Folder med exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan