Växthus

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad, det vill säga ett komplement till bostadshuset. Storleken på ditt önskade växthus avgör om du behöver bygglov eller anmälan.

Växthus i en trädgård.

Behövs bygglov eller anmälan?

Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan beror på växthusets storlek.

Du behöver bygglov om du vill:

  • bygga ett växthus som är större än 30 kvadratmeter.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

  • bygga ett växthus som är mellan 15 och 30 kvadratmeter, då finns möjlighet att uppföra växthuset enligt attefallsreglerna.

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du vill:

  • bygga ett växthus som 15 kvadratmeter eller mindre, då kan växthuset uppföras som en friggebod förutsatt att byggnaden uppfyller alla kriterier för friggebod.

Vad säger detaljplanen?

Tänk också på att titta i detaljplanen för din fastighet, för att se om den anger några särskilda bestämmelser för just växthus.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Vi rekommenderar alltid att grannar pratar med varandra inför planerade byggprojekt, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2024