Kontrollplaner

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt.

Den som bygger upprättar ett förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är specifik för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den kontrollansvarige eller entreprenör/installatör. I kontrollplanen anges de aktiviteter som ska kontrolleras, de anmälningar som ska göras och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in.

Kommunen ska godkänna kontrollplanen

Kommunen ska sedan godkänna kontrollplanen, vilket är en av förutsättningarna för att du ska få ett startbesked och kunna sätta igång att bygga.

När arbetet är klart ska kontrollplanen signeras

När projektet är klart och kontrollerna är gjorda, ska kontrollplanen ska signeras. Kontrollplanen är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet.

Ta hjälp av våra exempel på kontrollplaner

Här visar vi hur en kontrollplan kan se ut för några olika åtgärder. Observera att det endast är exempel. I listan finns även en tom mall som du kan använda för att upprätta ett eget förslag.

Exempel på kontrollplaner

Åtgärd

Länk till fil med exempel

Altan

Exempel på kontrollplan för altan , 48.5 kB.

Anslutning till kommunalt VA

Exempel på kontrollplan för anslutning till kommunalt VA , 59 kB.

Byggbodar

Exempel på kontrollplan för byggbodar , 54 kB.

Fasadändring

Exempel på kontrollplan för fasadändring , 52.5 kB.

Inglasning av balkong

Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong , 52.5 kB.

Installation av eldstad- rökkanal

Exempel på kontrollplan för installation av eldstad , 53 kB.

Materialinventering rivning

Exempel på kontrollplan för materialinventering rivning , 84 kB.

Mindre tillbyggnad

Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad , 57.5 kB.

Mur och plank

Exempel på kontrollplan för mur och plank , 51.5 kB.

Nybyggnad av komplementbyggnad (kan användas både för komplementbyggnad enligt attefallsregler och bygglovspliktig komplementbyggnad)

Exempel på kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad , 58.5 kB.

Parkeringsplatser

Exempel på kontrollplan för parkeringsplatser , 52.5 kB.

Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad

Exempel på kontrollplan för rivning av mindre byggnad eller del av byggnad , 54 kB.

Skylt eller ljusanordning

Exempel på kontrollplan för skylt eller ljusanordning , 42.5 kB.

Solceller

Exempel på kontrollplan för solceller , 59.5 kB.

Takkupa

Exempel på kontrollplan för takkupa , 55 kB.

Tidsbegränsat bygglov

Exempel på kontrollplan för tidsbegränsat bygglov , 51 kB.

Ändring av marknivå, schaktning eller fyllning

Exempel på kontrollplan för ändring av marknivå , 52.5 kB.

Ändring av eller i befintlig byggnad

Exempel på kontrollplan för ändring av eller i befintlig byggnad , 54.5 kB.

Tom mall

Tom mall för kontrollplan , 48 kB.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2023