Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För fritidshus med högst två bostäder finns undantag.

Det är byggherren som ansvarar för att reglerna i uppfylls. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp.

Flera kommuner i samarbete har tagit fram en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart för alla, även för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Folder med exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2024

Hitta på sidan