Specialavfall

Under denna avfallstyp listas avfall som kan klassas olika beroende på vilket material det är gjort av, eller som inte hör hemma under någon av de andra avfallstyperna. På respektive avfallssida hittar du mer information om hur avfallet ska hanteras.

Symbol för specialavfall
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan