Ris och grenar

Ris, grenar och kvistar

Symbol för ris och grenar

 

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Mindre mängd

Mindre mängd ris och grenar kan du slänga i ditt trädgårdsavfallskärl.

Detta händer med avfallet sen

Ris och grenar transporteras till en återvinningsanläggning där det komposteras eller flisas.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2024

Hitta på sidan