Sopsugsföreskrifter

Dessa dokument ska fungera som föreskrifter för byggaktörer/fastighetsägare som ska ansluta sin fastighet till ett stationärt sopsugssystem med kommunalt huvudmannaskap.

Dokumenten gäller för sopsugsanläggningar med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen äger sopsugsterminalen, dess styrsystem samt ledningar i allmän platsmark.

Föreskrifter för stationär sopsug - kvartersnät , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Detta dokument är gemensamt framtaget för Tyresö, Täby och Sundbyberg, och innefattar instruktioner för hur kvartersnäten ska utformas för att kunna ansluta sig till det stationära sopsugssystemet. Detta dokument vänder sig till byggaktörer/sopsugsprojektör.

Kommunbilaga för stationär sopsug - kvartersnät Tyresö kommun , 522.6 kB, öppnas i nytt fönster.
I denna bilaga till huvuddokumentet presenteras kompletterande föreskrifter som är specifika för Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 januari 2024

Hitta på sidan