Studentfirande - bra att veta

Vid studentfirande hör det ofta till att färdas i utsmyckade fordon. Normalt sett är det inte tillåtet att färdas på släp men om vissa krav är uppfyllda så är det tillåtet vid korta tillfälliga transporter, även i Tyresö. Riskera inte säkerheten. Låt studentfirandet bli lyckligt och säkert.

Informera polisen i förväg om tidpunkt och färdväg för transporten

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade. Kontakta polisen på telefon 114 14 för anmälan om transporten.

Regler angående flak och släp

På flaket får man endast ta med passagerare i ett sådant antal, eller placera dem på ett sådant sätt, att fara inte kan uppstå. Det ska finnas hållfasta skyddsräcken och höjden bör vara minst 110 centimeter. Säten eller bänkar måste sitta fast. Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan skada dem.

Passagerarna måste kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem om något skulle hända. Det är även att rekommendera att ha en flakvärd fram och en bak som kommunicerar med varandra för att minska skaderisk och farliga situationer.

Rätt hastighet och förare

Fordonet får inte köra fortare än 20 km/tim. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim. Föraren måste ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs B-körkort. Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar att välta.

Tänk också på att...

I Stockholms city är det sedan 2012 förbud mot studentfordon på vissa gator, exempelvis kring Sergels torg. Kontrollera därför i god tid var du får köra studentflaket så att du inte råkar ut för en obehaglig överraskning.

Bestämda avsläppsplatser vid Tyresö centrum

Även i Tyresö vill vi att man följer aktuella regler kring studentflaken. Därför har vi valt att använda oss av bestämda platser för avsläpp av studenter vid Tyresö centrum. Se vidare under aktuell länk.

Information om studentflak och karnevalståg se vidare under aktuell länk.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 mars 2023