Förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. 

Det finns mycket du kan göra själv för att förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. 

MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du hitta mycket att läsa om vad du själv kan göra.

Den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige är olycksfallsskador. Nästan en tredjedel av alla olyckor inträffar i bostäder, framför allt i det egna hemmet. Olycksfallen blir färre om du vet varför de inträffar och förebygger dem.

  • grilla säkert
  • barnsäkra hem
  • hem och trädgård
  • farliga ämnen hemma
  • teknik och it
  • säkra din pool och bassäng med mera
  • undvik fallolyckor
  • första hjälpen
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2023

Hitta på sidan