Brandsäkerhet i hemmet

Här kan få tips för ditt eget brandskydd hemma

Tyresö ingår tillsammans med Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje kommuner i kommunalförbundet Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund arbetar i första hand med förebyggande skydd mot olyckor men ansvarar även för akuta räddningsinsatser, ambulanssjukvård och larmmottagning på 112-numret.

Södertörns brandförsvarsförbund har en omfattande utbildningsverksamhet och rådgivning inom det område som Lagen om skydd mot olyckor reglerar och deltar också i kommunernas beredskapsplanering.

Vanliga frågor

 

Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik.
Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel om olyckan skulle vara framme

Rädda – Varna – Larma – Släck

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Var beredd att svara på detta: – Om det finns människor som är instängda eller i annan fara – Var det brinner (adress) – Vem du är och varifrån du ringer
  • Släck branden om det är möjligt.

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i varje enskilt fall.

Lär dig ändå grundregeln

Rädda – Varna – Larma – Släck.

När det brinner är det sällan lågorna som orsakar dödsfall, det är oftast den giftiga röken. Brandvarnaren reagerar snabbt på brandröken från de flesta typer av bränder och varnar dig i tid. Varje hem bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. En lämplig plats är mitt i taket utanför sovrummet. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än ca 100 kronor.

En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Tänk på att om möjligt alltid dra ur sladden till elektriska apparater innan du släcker. Vi rekommenderar även sexkilos pulversläckare för bil, båt och husvagn. Se till att alla i familjen vet var brandsläckaren finns och hur den används.

Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lampolja och gasol. Du får inte förvara mer brandfarlig vara hemma än vad som täcker ditt hushållsbehov. I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- och källarutrymmen.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap( MSB) är Sveriges myndighet för frågor som berör brandfarliga och explosiva varor. För att få veta hur mycket brandfarligt gods du får förvara i din bostad så läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år genomför Södertörns brandförsvarsförbund ca 800 tillsynsarbeten i skolor, vårdinrättningar, hotell, industrier och andra byggnader. Intervallet mellan tillsynerna varierar mellan ett och fyra år beroende på objektets storlek och den verksamhet som bedrivs. Objekt som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara besiktigas enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. När det är tid för brandsyn kontaktar räddningstjänsten innehavaren.

Enklare frågor besvaras kostnadsfritt av våra brandingenjörer. I samband med ny- och ombyggnationer rekommenderar vi dig att kontakta en brandkonsultsfirma.

Ta reda på om byggnationen kräver bygglov och/eller bygganmälan hos kommunens stadsbyggnadskontor. Om byggnationen varken kräver bygglov eller bygganmälan är du ändå skyldig att följa de anvisningar som finns i Boverkets byggregler. Var noga med att brandskyddet utförs enligt Boverkets byggregler Länk till annan webbplats..

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Hitta på sidan