12 februari 2020

99 miljoner i överskott för Tyresö kommun

2019 års resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 99 miljoner kronor. Jämfört med 2018 är resultatet en förbättring med hela 123,4 miljoner kronor.

I resultatet ingår en skattehöjning på 45 öre, vilket motsvarar en ökad skatteintäkt med 57 miljoner kronor i 2019 års utfall. Exklusive skattehöjningen har Tyresö kommuns resultat förbättrats med 66,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges mål på två procent har uppnåtts. Kommunens soliditet, inklusive pensionsåtaganden, ökar från 9,5 till 11,4 procent.

Kommunens verksamheter redovisar ett klart förbättrat resultat jämfört med 2018 då ett större underskott redovisades. Det totala resultatet för verksamheterna är 23,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Inom flera av de stora verksamhetsområdena har det skett betydande resultatförbättringar. Särskilt imponerande är resultatförbättringen inom äldreomsorgen, men även grundskolan har betydande resultatförbättringar jämfört med 2018.

- Vi är väldigt nöjda med det arbete som skett i förvaltningarna, där man verkligen har sett över kostnaderna och på så sätt bidragit till att skapa detta överskott, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsen ordförande.

Målsättningen är att kommunen i medelvärde ska ha ett resultat på tre procent för att klara framtida pensionsåtaganden och investeringar. Resultatet för 2019 visar att det är möjligt att komma dit.

- Det nuvarande styret har som målsättning att kunna sänka skatten igen innan slutet av mandatperioden. Resultatet visar att den målsättningen kan vara inom räckhåll, fortsätter Anita Mattsson.

Kommunens nettoinvesteringar mer än fördubblades jämfört med 2018. Det är framförallt två stora projekt, bygget av en ny skola i Fornudden och en ny ishall i norra Tyresö centrum, som påverkar investeringssiffran. Till detta kommer ett högt utfall för markinvesteringar på grund av köpet av det så kallade Skrubbaområdet, samt infrastrukturs- och utvecklingsprojekt.

Kontakt:

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
anita.mattsson@tyreso.se, tel 08-578 292 63

Torstein Tysklind, ekonomichef
torstein.tysklind@tyreso.se, tel 08-578 297 30

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 februari 2020