Jämställda löner i Tyresö kommun

Tyresö kommun fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan samtliga kvinnliga anställdas medellöner och samtliga mäns medellöner uppgick till 1,7 procent förra året.

Tyresö kommun genomför varje år en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen.

2019 års kartläggning visade att männen tjänade 1,7 procent mer än kvinnorna. Löneskillnaden kan jämföras med 2,2 procent för 2018 och 3,1 procent för 2017. År 2015 var skillnaden 6 procent. Siffrorna tar inte hänsyn till arbetets svårighetsgrad eller andra faktorer.

− Med detta resultat tror jag att vi är bland de bästa kommunerna, kanske till och med bland de bästa arbetsplatserna, i landet när det gäller jämställda löner. Utvecklingskurvan visar att vårt hårda arbete har gett resultat, och vi kommer självklart att fortsätta det arbetet, säger Jonas Jansfors, HR-chef.

Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav). 2019 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner både för lika som likvärdiga arbeten.

− Vi kommer fortsätta att jobba för att bli alltmer jämställda som arbetsgivare. Jag tänker bland annat på att vi behöver erbjuda högre sysselsättningsgrader inom omsorgen och bli en ännu mer föräldrasmart arbetsgivare. Det långsiktiga målet är att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare, säger Jonas Jansfors.

Kontakt
Jonas Jansfors, HR-chef
jonas.jansfors@tyreso.se, tel 08-578 293 01

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Hitta på sidan