Underskott i Tyresö - målet är en sund ekonomi

Pressmeddelande 2019-02-18. Tyresö kommuns bokslut för 2018 visar på ett underskott på 24,4 miljoner kronor. "Resultatet är bekymmersamt och visar på ett allvarligt läge i kommunens ekonomi", säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

- I stället för det budgeterade överskottet på 24,3 miljoner kronor, får vi ett underskott som avviker närmare 50 miljoner kronor från budget. Resultatet innebär att vi måste intensifiera arbetet med att få kontroll på kostnaderna. Målet ska vara en sund ekonomi i balans, där varje generation betalar för sina egna kostnader. Ur min synvinkel visar resultatet att det var rätt att höja skatten inför 2019. Målsättningen med skattehöjningen var att ge verksamheten en möjlighet att ge skolan och äldreomsorgen möjlighet att utveckla verksamheterna, och samtidigt göra prioriteringar och effektiviseringar genom att arbeta med ständiga förbättringar, fortsätter hon.

Kommunens verksamhetsområden redovisar ett gemensamt resultat som är 64,4 miljoner kronor sämre än budget.

Kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar positiva resultat.

Övriga nämnder redovisar underskott. Socialnämndens underskott är på 33,1 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor bättre än rekordunderskottet från förra året. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar överskott, men övriga verksamheter visar betydande underskott.

Inom barn- och utbildningsnämnden lämnar grundskolan ett negativt resultat på 20,8 miljoner kronor vilket är en klar försämring från förra året underskott (-10,7 miljoner kronor). Bakom kostnadshöjningarna ligger dels höjda krav från myndigheterna, uteblivna statsbidrag men även höjda lärarlöner. I resultatet finns även en kompensation i skolpengen till fristående skolor för 2016-2018 med 2,4 miljoner kronor. Grundskolan kommer inte kunna kompensera underskotten med överskott kommande år vilket i princip innebar att skolpengen har varit för lågt satt.

En betydande skillnad mot förra året är att verksamheternas negativa resultat inte längre vägs upp av en positiv utveckling på det finansiella området. En nedskrivning av värdet för Tyresö Vindkraft AB och den senare försäljningen till Tyresö Bostäder sänker resultatet med 14 miljoner kronor. Dessutom tyngs ekonomin av kraftigt höjda kostnader för pensionsavsättningar, som i sin tur är ett resultat av höjda löner bland annat för lärare. En viktig faktor är även att tillväxten i skatteintäkterna sjunkit. Efter att ha haft nominella ökningar på mellan 5 och 7 procent de senare åren steg intäkterna endast med 1,7 procent i 2018.

Kommunen investerade 2018 för 299 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller till en stor del exploateringsområden, till exempel Norra Tyresö Centrum, Tyresövägen och Kryddvägen. Under året har även kostnader börjat komma inom projektet med den nya Fornuddens skola.

Här finns hela bokslutskommunikén (pdf) , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:
Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
anita.mattsson@tyreso.se, tel 08-578 292 63

Torstein Tysklind, ekonomichef
torstein.tysklind@tyreso.se, tel 08-578 297 30

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Hitta på sidan