1 200 Tyresöbor får tycka till om kommunen

Pressmeddelande 2019-08-29. Hur är det att leva och bo i Tyresö? Vad kan kommunen göra för att förbättra för invånarna? Nu får 1 200 slumpmässigt utvalda Tyresöbor tycka till i SCBs medborgarundersökning.

Medborgarundersökningen skickas ut sista veckan i augusti. Tanken med undersökningen är att få reda på vilka verksamheter och områden i Tyresö kommun som är viktigast för att kommuninvånarna ska trivas. Svaren ska hjälpa politikerna i Tyresö att fatta bra beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

– Det här är ett bra sätt för oss att få veta hur kommunens service fungerar ur invånarnas perspektiv. Synpunkterna kommer vi att ha med oss i vårt utvecklingsarbete, säger Britt-Marie Lundberg-Björk, chef för Medborgarfokus.

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska.

– Tillgängligheten är viktig, vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att svara på enkäten, säger Britt-Marie Lundberg-Björk.

Resultatet av enkäten presenteras på Tyresö kommuns webbplats i december 2019. Den publiceras också på webbsidan för SCB:s medborgarundersökningar och i SCB:s statistikdatabas i mitten av december 2019.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tyresö kommuns kommunikationschef på telefonnummer 08-578 291 01.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2022

Hitta på sidan