Arena för utveckling Årsta Jobb

Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun. Informationen är baserad på uppgifter från utföraren.

logga AFU

Arena för utveckling Årsta Jobb

Utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Målgrupp

Personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Utbud

På Årsta Jobb har alla en tydlig målsättning kring jobb – att arbeta med riktiga arbetsuppgifter i våra lokaler eller på en annan arbetsplats. För att du ska nå just ditt mål kan verksamheten kompletteras med utbildning eller träning och hälsa.

Kontakt

AFU Sequitur AB
Byängsgränd 6, 120 40 Årsta
www.arenaforutveckling.se Länk till annan webbplats.
Tel: 072-005 57 75
E-post: info@arenaforutveckling.se

Kontaktperson
Rachid El Ghandour
Tel: 076-511 25 96
E-post: rachid.elghandour@arenaforutveckling.se

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024