Personlig assistans

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp med dina grundläggande behov, kan du ha rätt till personlig assistans.

Det kan exempelvis vara personlig hygien, på- och avklädning, att kommunicera, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Du väljer vilka som ska vara dina personliga assistenter

Om du beviljas personlig assistans får du själv vara med och välja vilka personer som ska anställas. Det kan vara den utförare kommunen upphandlat, ett annat privat företag, ett kooperativ - eller så kan du välja att själv bli arbetsgivare till dina assistenter.

Tyresö kommun bedriver ingen personlig assistans i egen regi, utan har upphandlat en utförare, Omsorgshuset i Stockholm AB, som sköter den personliga assistansen på uppdrag av kommunen.

Så här ansöker du om personlig assistans

Kontakta en handläggare som utreder ditt behov.

Om ditt behov av hjälp överstiger 20 timmar per vecka kan du ha rätt till statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Då behöver du göra en ansökan till Försäkringskassan.länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 5 november 2020
Upp