Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte arbetar eller deltar i utbildning. Daglig verksamhet kan innehålla allt från sinnesstimulering, till aktiviteter som liknar ett arbete. Verksamheten ska vara meningsfull, stimulerande och individuellt anpassad.

Daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2, utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.  

Din rätt att välja

Om du beviljas daglig verksamhet får du själv välja anordnare som utför tjänsten. Tyresö kommun har kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem) inom daglig verksamhet LSS.

  • Kundval innebär att du får själv välja mellan de utförare och verksamheter som är godkända av kommunen.
  • Om du inte är nöjd med den verksamhet som du valt kan du byta utförare.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, eller via e-tjänst.

Ansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan välja mellan dessa utförare

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Arena för utveckling  Johanneshov

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Arena för utveckling Årsta Jobb

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Attendo Augustendal

Länk till sida med presentation av Attendo Sickla

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Främja

Daglig verksamhet för personer med autismspektrumdiagnos.

Länk till sida med presentation av Frsöunda Slussen och Ateljé

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Funkisgruppen

Daglig verksamhet för unga vuxna med autismspektrumdiagnos som lever isolerade i hemmet.

Länk till sida med presentation av Interse

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Jobbverket

Daglig verksamhet för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Länk till sida med presentation av Medis5/Sensus

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Stiftelsen Mosaik

Daglig verksamhet för alla målgrupper enligt LSS, men främst personer inom personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av TYDA

Daglig verksamhet för personer som ingår i personkrets 1 enligt LSS.

Länk till sida med presentation av Waxö Omsorg

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023