Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller deltar i utbildning. Daglig verksamhet kan innehålla allt från sinnesstimulering, till aktiviteter som liknar ett arbete. Verksamheten ska vara meningsfull, stimulerande och individuellt anpassad.

Daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2, utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.  

Din rätt att välja

Om du beviljas daglig verksamhet får du själv välja anordnare som utför tjänsten. Tyresö kommun har kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem) inom daglig verksamhet LSS.

  • Kundval innebär att du får själv välja mellan de utförare och verksamheter som är godkända av kommunen.
  • Om du inte är nöjd med den verksamhet som du valt kan du byta utförare.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, eller via e-tjänst.

Ansökan via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan välja mellan dessa utförare

Daglig verksamhet med huvudinriktning personer inom högfungerande autism/asperger.

Läs mer om Arena För Utveckling - Johanneshov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som har utvecklingsstörning, autism och eller autismliknande tillstånd.

Läs mer om Attendo LSS Länk till annan webbplats.

Vi vänder oss till dig med högfungerande autismspektrumstörning, lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer om Främja AB Länk till annan webbplats.

För dig som har Asperger, autismspektrumdiagnos, andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Läs mer om Frösunda Slussen & Ateljé Länk till annan webbplats.

För dig som tillhör personkrets 1 enligt LSS och vill ha en arbetslivsinriktad daglig verksamhet.

Läs mer om Funkisgruppen Länk till annan webbplats.

Vi vänder oss till unga vuxna med autism med normalbegåvning (Asperger) eller autismliknande tillstånd.

Läs mer om Interse Länk till annan webbplats.

För dig som fått en hjärnskada i vuxen ålder och för dig som tillhör personkrets 1.

Läs mer om Jobbverket Länk till annan webbplats.

För dig med lindriga intellektuella funktionshinder det vill säga personer som tillhör LSS personkrets 1.

Läs mer om Medis5/Sensus Länk till annan webbplats.

För dig som har en intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer om Nytida resursteamet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.       

Vi vänder oss till dig med autism eller med olika autismspektrumtillstånd, det vill säga personer som tillhör LSS personkrets 1.

Läs mer om Nytida Älvsjö Länk till annan webbplats.

För dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Läs mer om stiftelsen Mosaik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Läs mer om TYDA

Daglig verksamhet för personer med stödbehov inom LSS personkrets 1.1. Inriktningen är en skapande daglig verksamhet med teater, dans, musik, film, bild och form.

Läs mer om Waxö Omsorg Studion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 19 september 2022