Hjälpmedel

Den som är i behov av hjälpmedel kan få hjälp med detta av en arbetsterapeut. Har du nedsatt syn eller hörsel kan du även få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

Arbetsterapeut

För dig som bor i eget boende finns det tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut på din vårdcentral. Om du bor på vård- och omsorgsboende kan du få stöd av en arbetsterapeut eller sjukgymnast på ditt boende.

Efter första kontakten kan arbetsterapeuten göra en bedömning av din aktivitetsförmåga. Vid behov hjälper arbetsterapeuten sedan till att prova ut och anpassa de hjälpmedel som du behöver. Arbetsterapeuten kan också ge utbildning, handledning och information om de olika hjälpmedlen.

Vissa hjälpmedel är belagda med egenavgift, och andra hjälpmedel får man personligt förskrivna. Se mer information på Vårdguiden.

Syn- och hörselnedsättning

Vad gör syn- och hörselinstruktören?

Hjälpmedel
Hjälpmedel

Syn- och hörselinstruktören hjälper dig som fått nedsatt syn eller hörsel med stöd, hjälp och information om samhällets service.

Syftet är att du ska bli mindre beroende av andras hjälp och klara dig bättre på egen hand. Hjälpen är kostnadsfri.

Det här kan du få hjälp med

  • Råd och stöd i frågor kring syn- och hörselproblem
  • Få kontakt med specialistläkare och kliniker
  • Träning i att använda hjälpmedel i vardagen
  • Enklare underhåll och service av hjälpmedel
  • Instruktion hur du gör för att kunna lyssna på talböcker
  • Information om hjälpmedel, talböcker, tidningar, kurser och föreningar

Kontaktuppgifter till syn- och hörselinstruktör
Rikard Lundby
072-172 39 30

Telefontid:
måndag–fredag
kl 10.00–16.00

rikard@lundbykonsultation.se

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 1 februari 2024