Boendestöd

Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.

Den som har boendestöd får hjälp av en boendestödjare, som kan hjälpa till med olika saker. Boendestödjaren kan exempelvis hjälpa dig att skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i hemmet och planera veckan. En boendestödjare ger dig också muntligt stöd och vägledning, och kan vara ett stöd i kontakter med läkare och myndigheter.

Du kan också få hjälp att ta initiativ till aktiviteter, eller be din boendestödjare följa med som minnesstöd i olika situationer.  

Boendestöd i hemmet kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar, om du är 18 år eller äldre.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd genom att kontakta en handläggare.

Om du blir beviljad boendestöd kan du välja någon av dessa utförare: 

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 24 mars 2023