Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Så här ansöker du om stöd

Du, din anhörig eller företrädare, kontaktar en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, som ger dig information och vägledning om hur du gör en ansökan. Sedan gör handläggaren en utredning av ditt stödbehov.
Kontaktuppgifter till handläggare hittar du i kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida. 

Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Om du inte är nöjd med handläggarens beslut kan du överklaga beslutet.
Hur man överklagar ett beslut

HSV-teamet inom LSS bedriver hälso- och sjukvård i gruppbostäder, dagliga verksamheter enligt LSS samt inom den kommunala socialpsykiatrin. Teamet ansvarar även för rehabilitering, habilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel i dessa verksamheter.

I HSV-teamet arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut och
sjukgymnast/fysioterapeut.

Under dagtid ger HSV-teamet insatser till personer som bor i LSS-bostad och/eller har sin dagliga verksamhet inom kommunens geografiska område, samt inom kommunal
socialpsykiatri.

Kvällar, nätter och helger ges insatserna av Stockholms sjuksköterskejour (Sjöströms).

Du når HSV-teamet genom funktionsbrevlådan:
HSV-teamet@tyreso.se, eller via kommunens telefonväxel.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023