Korttidstillsyn skolungdom

Korttidstillsyn för skolungdomar är till för den som behöver tillsyn före eller efter skoldagen och under loven.

Ansökan om korttidstillsyn kan göras från att barnet fyllt 13 år. I första hand ska tillsynen ske i nära anslutning till skolan.

Så här ansöker du

Kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen. Du kan också använda ansökningsblanketten i relaterad information nedan.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 1 december 2020

Hitta på sidan