Turbunden resa

Turbunden resa är en insats som du kan ansöka om när du är beviljad någon av insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) − och inte kan åka med allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. I vissa fall kan turbunden resa beviljas även för resa till beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som till exempel dagverksamhet.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att skicka e-post till handläggare för turbunden resa eller brev till myndigheten för LSS och bostadsanpassning, via kommunens postadress. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på knappen kontakt längst upp på sidan.

I e-postmeddelandet eller brevet, som blir din ansökan, anger du vilka LSS-insatser du vill resa mellan och varför du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ansvarig handläggare kontaktar dig och gör en utredning innan denne fattar beslut.

Vad kostar det?

Turbunden resa, som beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen), är kostnadsfri.

Ny utförare

Avtalet mellan Tyresö kommun och företaget Sirius har upphört att gälla från och med 2 juli 2021. Tyresö kommun har gjort en ny upphandling av leverantör. Företaget Samtrans har vunnit upphandlingen och kommer att sköta resorna från och med 3 juli 2021.

Alla ändringar av turbunden resa handläggs och beslutas av myndigheten för äldre och funktionsnedsättning på Tyresö kommun. Du ska skicka ditt önskemål om resa per e-post till adressen turbundenresa@tyreso.se senast fem arbetsdagar innan resan ska ske.

Den som har beviljats turbunden resa har rätt att själv avboka och påboka resa. Du får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning. Avbokning görs minst en timme före resa. Påbokning görs minst två timmar före resa.

Av- eller påbokning  av resor görs via Samtrans

telefon: 08-522 500 00
e-post: kundtjanst@samtrans.se

Information med anledning av coronaviruset (covid -19)

Samtrans åtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Synpunkter och avvikelser

Särskilda rutiner för elever som har turbunden resa

Om barn eller ungdom med turbunden resa önskar resa till och från fritids/korttidstillsyn under lov, studiedag och planeringsdag ska vårdnadshavare skicka önskemål om resa, per e-post, till turbundenresa@tyreso.se

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka vid hel studiedag och planeringsdag.

Vid terminsstart önskar vi få dina önskemål om grundbeställning för korttidstillsyn senast fyra veckor före skolstart.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har utföraren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Taxibolaget meddelar den enskildes tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir den enskildes fasta tider. Tiderna kan tillfälligt komma att ändras.

Att ge utföraren möjlighet att planera med så kallat tidsfönster är mer kostnadseffektivt och ger mindre miljöpåverkan.

Bomkörningar/sena ankomster

Om du inte är på plats vid avtalad tid, ringer chauffören en gång till dig som resenär, väntar i fem minuter och åker sedan vidare. Alla framtida planerade resor avbokas sedan automatiskt. När du sedan behöver åka igen ska du själv påboka resorna.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 10 januari 2022