Turbunden resa

Turbunden resa är en insats som du kan ansöka om när du är beviljad någon av insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) − och inte kan åka med allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. I vissa fall kan turbunden resa beviljas även för resa till beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som till exempel dagverksamhet.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att skicka e-post till handläggare för turbunden resa eller brev till myndigheten för LSS och bostadsanpassning, via kommunens postadress. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på knappen kontakt längst upp på sidan.

I e-postmeddelandet eller brevet, som blir din ansökan, anger du vilka LSS-insatser du vill resa mellan och varför du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ansvarig handläggare kontaktar dig och gör en utredning innan denne fattar beslut.

Vad kostar det?

Turbunden resa, som beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen), är kostnadsfri.

Utförare

Företaget Sirius planerar och utför turbundna resor i Tyresö.

Alla ändringar av turbunden resa handläggs och beslutas av myndigheten för äldre och funktionsnedsättning på Tyresö kommun. Du ska skicka ditt önskemål om resa per e-post till adressen turbundenresa@tyreso.se senast fem arbetsdagar innan resan ska ske.

Den som har beviljats turbunden resa har rätt att själv avboka och påboka resa. Du får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning. Avbokning görs minst en timme före resa. Påbokning görs minst två timmar före resa.

Av- eller påbokning görs via Sirius:

telefon: 08-745 33 00 eller 08-745 33 03
e-post: info@siriusomsorg.se

Information med anledning av coronaviruset (covid -19)

För att minska risken för sprittspridning får resenärer inte sitta i framsätet. Alla taxibilar har monterat skyddsplast mellan fram- och baksäte i alla fordon. Alla chaufförer bär munskydd när de är nära resenärer.

Mer information om Sirius arbete under coronapandemin länk till annan webbplats

Synpunkter och avvikelser

Särskilda rutiner för elever som har turbunden resa

Om barn eller ungdom med turbunden resa önskar resa till och från fritids/korttidstillsyn under lov, studiedag och planeringsdag ska vårdnadshavare skicka önskemål om resa, per e-post, till turbundenresa@tyreso.se.

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka vid hel studiedag och planeringsdag.

Vid terminsstart önskar vi få dina önskemål om grundbeställning för korttidstillsyn senast fyra veckor före skolstart.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har utföraren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Taxibolaget meddelar den enskildes tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir den enskildes fasta tider. Tiderna kan tillfälligt komma att ändras.

Att ge utföraren möjlighet att planera med så kallat tidsfönster är mer kostnadseffektivt och ger mindre miljöpåverkan.

Bomkörningar/sena ankomster

Om du inte är på plats vid avtalad tid, ringer chauffören en gång till dig som resenär, väntar i fem minuter och åker sedan vidare. Returresan avbokas automatiskt. Om du sedan behöver åka hem från daglig verksamhet, behöver den avbokade returresan bokas på minst två timmar före den planerade resan.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 16 april 2021