Turbunden resa - Samtrans

Turbunden resa är en insats som du kan ansöka om när du är beviljad någon av insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) − och inte kan åka med allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. I vissa fall kan turbunden resa beviljas även för resa till beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som till exempel dagverksamhet.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att skicka e-post till handläggare för turbunden resa eller brev till myndigheten för LSS och bostadsanpassning, via kommunens postadress. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på knappen kontakt längst upp på sidan.

I e-postmeddelandet eller brevet, som blir din ansökan, anger du vilka LSS-insatser du vill resa mellan och varför du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ansvarig handläggare kontaktar dig och gör en utredning innan denne fattar beslut.

Vad kostar det?

Turbunden resa, som beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen), är kostnadsfri.

Utförare

Tyresö kommun har avtal med företaget Samtrans.

Alla ändringar av turbunden resa handläggs och beslutas av myndigheten för äldre och funktionsnedsättning på Tyresö kommun. Du ska skicka ditt önskemål om resa per e-post till adressen turbundenresa@tyreso.se senast fem arbetsdagar innan resan ska ske.

Det är inte möjligt att göra en plötslig ändring av resa samma dag, till exempel om resenär på grund av sjukdom önskar åka hem tidigare från sin verksamhet. Om resenär önskar åka hem tidigare är denne hänvisad till annat färdsätt som till exempel färdtjänst.

Den som har beviljats turbunden resa har rätt att själv avboka och påboka resa. Du får dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning. Avbokning görs minst en timme före resa. Påbokning görs minst två timmar före resa.

Av- eller påbokning  av resor görs via Samtrans

telefon: 08-522 500 00
e-post: kundtjanst@samtrans.se
mobilapp: Samtrans resor

Samtrans har en mobilapp som heter ”Samtrans resor” för resenärer med turbunden resa eller skolskjuts från Tyresö kommun. Appen finns att ladda ner från App Store och Google play. I appen kan du:

  • få information om dina beställda resor
  • se var din taxibil befinner sig
  • av- och påboka dina resor
  • se när resan är genomförd

Du kan även ge behörighet till andra personer att logga in på appen och se samma information. Du administrerar själv dessa uppgifter och Tyresö kommun har ingen behörighet att ändra något.

För att kunna logga in på appen behöver du skicka en e-postadress till turbundenresa@tyreso.se. Du får då ett mejl med inloggningsuppgifter.

Om du väljer att skicka oss din e-postadress kommer du i framtiden få information om eventuella ändringar av hämttider och förseningar i appen. Du kommer då inte längre få ett telefonsamtal eller sms.

Information med anledning av coronaviruset (covid -19)

Samtrans åtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Synpunkter och avvikelser

Särskilda rutiner för elever som har turbunden resa

Om barn eller ungdom med turbunden resa önskar resa till och från fritids/korttidstillsyn under lov, studiedag och planeringsdag ska vårdnadshavare skicka önskemål om resa, per e-post, till turbundenresa@tyreso.se

Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka vid hel studiedag och planeringsdag.

Vid terminsstart önskar vi få dina önskemål om grundbeställning för korttidstillsyn senast fyra veckor före skolstart.

Tidsfönster

För att öka möjligheterna till samplanering av resenärer har utföraren rätt att planera resorna med ett så kallat tidsfönster. Detta innebär att de får lämna resenären max 30 minuter före beställd lämningstidpunkt och hämta resenären max 30 minuter efter beställd hämtningstidpunkt. Taxibolaget meddelar den enskildes tider utifrån detta tidsfönster och de meddelade tiderna blir den enskildes fasta tider. Tiderna kan tillfälligt komma att ändras.

Att ge utföraren möjlighet att planera med så kallat tidsfönster är mer kostnadseffektivt och ger mindre miljöpåverkan.

Bomkörningar/sena ankomster

Om du inte är på plats vid avtalad tid, ringer chauffören en gång till dig som resenär, väntar i fem minuter och åker sedan vidare. Alla framtida planerade resor avbokas sedan automatiskt. När du sedan behöver åka igen ska du själv påboka resorna.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 12 augusti 2022