Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med tillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.

Handikapp-parkering

För att ansöka om parkeringstillstånd i Tyresö kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett nytt läkarintyg och foto bifogas.

Ansökan om parkeringstillstånd
, 561.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i ansökan om parkeringstillstånd och skicka den till:
Servicecenter
Tyresö kommun
135 81 Tyresö

Du kan även beställa ansökningsblanketten från Servicecenter eller hämta ansökan i kommunreceptionen i Tyresö centrum.

Parkeringstillståndet är personligt. Innehavaren måste färdas i fordonet när tillståndet används.

Tillståndet gäller:

  • parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade
  • gata, väg, och där vägmärke anger att det är parkeringsförbud

Tillståndet gäller inte:

  • på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det
  • där det är förbjudet att stanna
  • i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon, vändzon.

Avgift

Avgift ska betalas enligt vägmärket på platsen där du parkerar. Detta gäller även på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Du som kör en rörelsehindrad person får stanna för att hjälpa till

Den som kör en rörelsehindrad person får utan tillstånd stanna där vägmärke visar att det är stopp- eller parkeringsförbud, för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Föraren måste vara uppmärksam så att fordonet inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Man får inte stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.

Ansökan om befrielse från trängselskatten

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta en bil från skatteplikt. (Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt).

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Sök nytt p-tillstånd i god tid

Du får ingen påminnelse när ditt p-tillstånd är på väg att gå ut.

Datum för när p-tillståndet går ut ser du på beslutet och på p-tillståndet. Sök nytt p-tillstånd i god tid, handläggningstiden är minst två veckor.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 april 2024